Blog
Gepubliceerd: 27-03-2019

Meeloopdag

Samen met een potentiële werknemer (we noemen hem even Joost) spreek je af dat hij een dagje ‘meeloopt’ op je bedrijf om eens te kijken of het werk hem bevalt.

Dat kan geen kwaad. Of toch wel?

 Een ongeluk zit in een klein hoekje. Stel dat Joost op deze meeloopdag valt en hij zijn pols breekt, waardoor hij zes weken uit de running is. Wat nu als hij een schadevergoeding bij je claimt? Kun je dat dan naast je neerleggen omdat Joost geen werknemer van je is?

Iets om over na te denken en misschien dat onderstaande informatie je daarbij verder helpt!

Zorgplicht. Als werkgever heb je een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van je werknemer. Dat betekent dat je die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om schade voor je werknemer te voorkomen. Doe je dat niet, dan ben je jegens de werknemer aansprakelijk (op grond van art. 7:658 van BW). Dat weet je allemaal wel, maar Joost is toch helemaal (nog) niet bij je in dienst?

Ook zonder arbeidscontract. De wet bepaalt echter óók dat “hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij géén arbeidsovereenkomst heeft” aansprakelijk is voor de schade die deze persoon bij het verrichten van die arbeid lijdt.

Aard van het werk. Een vrijwilliger of een ‘meeloper’ heeft meestal geen contract. Ook al bestaat het werk uit niet meer dan alleen ‘meekij­­ken’, dan nog kun je aansprakelijk zijn voor schade van de meeloper. Dat is dus oppassen geblazen!

Tip:

  1. Laat een ‘meeloper’ ook écht alleen maar mee­­kijken. Als je hem niets laat doen, loop je minder risico dat je aansprakelijk bent.
  2. Met alleen maar meekijken kun je de vaardigheden van Joost niet testen. Kies je er toch voor hem werkzaamheden te la­­ten verrichten, zorg er dan voor dat de werkplek veilig is. Check ook of je verzekering de schade die eventueel wordt geleden tijdens vrijwilligerswerk (zoals dat van Joost), dekt. Pas je verzekering eventueel aan.

Voorkom dat je aansprakelijk bent voor een ‘meeloper’. Laat hem enkel kijken en sluit een verzekering af die vol­­doende dekkend is ingeval de meeloper schade lijdt.

Bron: De ondernemingsdatabank