Nieuws
Gepubliceerd: 19-03-2020

Help! Mijn werkgever gaat de NOW aanvragen

Vanaf dinsdagavond is de werktijdverkorting geschrapt en geldt de nieuwe regeling, de NOW. Dit is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Wat betekent dit voor jou als werknemer?

In dit artikel krijg je op een heldere manier antwoord op jouw vragen!

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds gisteravond geldt een nieuwe regeling, de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Mogelijke vragen van werknemers:

Behoud ik mijn salaris? Ja, je werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

Waarom krijgt hij een deel van onze loonkosten vergoed? Om door de huidige periode van omzetdaling heen te komen en niemand te hoeven ontslaan.

Loopt het via een WW-uitkering? Nee, het heeft niets meer met WW te maken.

Dus ik teer niet in op mijn WW-rechten? Klopt.

Moet ik werken? Ja. In overleg met de werkgever afspraken maken over het werk, als dat er is. Liefst thuiswerken.

Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW? Nee, niet om bedrijfseconomische redenen.

Daarna wel? Ja, dan geldt weer de normale ontslagbescherming.

En als mijn contract afloopt tijdens de NOW? Werkgever hoeft dat niet te verlengen.

Ik ben flexwerker, moet werkgever stoppen met mij? Nee. Je werkgever krijgt ook voor flexwerkers subsidie.

Wanneer worden de details van de NOW duidelijk? Binnen nu en twee weken.

Maar, nog even: onder die eerdere regeling was er gedoe over de loonaanvulling, en over opsouperen van WW-rechten, nu niet meer? Klopt.

Moet ik iets doen? Nee.

Bronvermelding: HR Community | mr. H.P. Kamerbeek